PLAY

Steel Darts in SmallBalls III.

TISK

Zápasy

Kolo Zápas Odehrát do Stav Výsledek
1. Jaroš Daniel x Tušková Hanka 31.12.2017 Odehráno 6:3
1. Jaroš Daniel x Topič Jan 31.12.2017 Odehráno 5:5
1. Jaroš Daniel x Kokeš Michal 31.12.2017 Odehráno 4:6
1. Jaroš Daniel x Stehlík Martin 31.12.2017 Odehráno 6:2
1. Jaroš Daniel x Davídek Ondřej 31.12.2017 Odehráno 6:3
1. Jedlička Petr x Jaroš Daniel 31.12.2017 Odehráno 5:5
1. Kadeřábek Tomáš x Jaroš Daniel 31.12.2017 Odehráno 6:4
1. Pavlík Tomáš x Jaroš Daniel 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Vondrovský Tomáš x Jaroš Daniel 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Milý Vladimír x Jaroš Daniel 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Filipovský Vojtěch x Jaroš Daniel 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Stehlík Martin x Tušková Hanka 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Kokeš Michal x Tušková Hanka 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Davídek Ondřej x Tušková Hanka 31.12.2017 Odehráno 6:0
1. Tušková Hanka x Jedlička Petr 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Tušková Hanka x Kadeřábek Tomáš 31.12.2017 Odehráno 0:6
1. Tušková Hanka x Pavlík Tomáš 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Tušková Hanka x Vondrovský Tomáš 31.12.2017 Odehráno 0:6
1. Tušková Hanka x Milý Vladimír 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Tušková Hanka x Filipovský Vojtěch 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Topič Jan x Stehlík Martin 31.12.2017 Odehráno 6:0
1. Topič Jan x Kokeš Michal 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Topič Jan x Davídek Ondřej 31.12.2017 Odehráno 6:3
1. Topič Jan x Jedlička Petr 31.12.2017 Odehráno 4:6
1. Topič Jan x Kadeřábek Tomáš 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Pavlík Tomáš x Topič Jan 31.12.2017 Odehráno 3:6
1. Vondrovský Tomáš x Topič Jan 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Milý Vladimír x Topič Jan 31.12.2017 Odehráno 0:6
1. Filipovský Vojtěch x Topič Jan 31.12.2017 Odehráno 3:6
1. Stehlík Martin x Kokeš Michal 31.12.2017 Odehráno 0:6
1. Stehlík Martin x Davídek Ondřej 31.12.2017 Odehráno 5:5
1. Stehlík Martin x Jedlička Petr 31.12.2017 Kontumace domácích ?
1. Stehlík Martin x Kadeřábek Tomáš 31.12.2017 Odehráno 0:6
1. Stehlík Martin x Pavlík Tomáš 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Vondrovský Tomáš x Stehlík Martin 31.12.2017 Odehráno 6:4
1. Milý Vladimír x Stehlík Martin 31.12.2017 Odehráno 6:4
1. Filipovský Vojtěch x Stehlík Martin 31.12.2017 Odehráno 6:0
1. Kokeš Michal x Davídek Ondřej 31.12.2017 Odehráno 6:0
1. Kokeš Michal x Jedlička Petr 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Kokeš Michal x Kadeřábek Tomáš 31.12.2017 Odehráno 5:5
1. Kokeš Michal x Pavlík Tomáš 31.12.2017 Odehráno 6:3
1. Kokeš Michal x Vondrovský Tomáš 31.12.2017 Odehráno 6:2
1. Milý Vladimír x Kokeš Michal 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Filipovský Vojtěch x Kokeš Michal 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Jedlička Petr x Davídek Ondřej 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Davídek Ondřej x Kadeřábek Tomáš 31.12.2017 Odehráno 1:6
1. Davídek Ondřej x Pavlík Tomáš 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Davídek Ondřej x Vondrovský Tomáš 31.12.2017 Odehráno 6:2
1. Davídek Ondřej x Milý Vladimír 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Davídek Ondřej x Filipovský Vojtěch 31.12.2017 Odehráno 6:4
1. Kadeřábek Tomáš x Jedlička Petr 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Jedlička Petr x Pavlík Tomáš 31.12.2017 Odehráno 5:5
1. Jedlička Petr x Vondrovský Tomáš 31.12.2017 Odehráno 3:6
1. Jedlička Petr x Milý Vladimír 31.12.2017 Odehráno 6:0
1. Jedlička Petr x Filipovský Vojtěch 31.12.2017 Odehráno 5:5
1. Pavlík Tomáš x Kadeřábek Tomáš 31.12.2017 Kontumace domácích ?
1. Kadeřábek Tomáš x Vondrovský Tomáš 31.12.2017 Odehráno 6:2
1. Kadeřábek Tomáš x Milý Vladimír 31.12.2017 Odehráno 6:0
1. Kadeřábek Tomáš x Filipovský Vojtěch 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Pavlík Tomáš x Vondrovský Tomáš 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Milý Vladimír x Pavlík Tomáš 31.12.2017 Odehráno 2:6
1. Pavlík Tomáš x Filipovský Vojtěch 31.12.2017 Odehráno 6:2
1. Vondrovský Tomáš x Milý Vladimír 31.12.2017 Odehráno 6:1
1. Vondrovský Tomáš x Filipovský Vojtěch 31.12.2017 Odehráno 6:2
1. Filipovský Vojtěch x Milý Vladimír 31.12.2017 Odehráno 0:6
1. Topič Jan x Tušková Hanka 31.12.2017 Odehráno 6:0
2. Tušková Hanka x Davídek Ondřej 30.4.2018 Odehráno 5:5
2. Davídek Ondřej x Topič Jan 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Davídek Ondřej x Stehlík Martin 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Davídek Ondřej x Kokeš Michal 30.4.2018 Odehráno 4:6
2. Davídek Ondřej x Jedlička Petr 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Kadeřábek Tomáš x Davídek Ondřej 30.4.2018 Odehráno 6:1
2. Pavlík Tomáš x Davídek Ondřej 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Vondrovský Tomáš x Davídek Ondřej 30.4.2018 Odehráno 6:4
2. Milý Vladimír x Davídek Ondřej 30.4.2018 Odehráno 5:5
2. Davídek Ondřej x Jaroš Daniel 30.4.2018 Odehráno 2:6
2. Filipovský Vojtěch x Davídek Ondřej 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Stehlík Martin x Filipovský Vojtěch 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Kokeš Michal x Filipovský Vojtěch 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Filipovský Vojtěch x Jedlička Petr 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Filipovský Vojtěch x Kadeřábek Tomáš 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Filipovský Vojtěch x Pavlík Tomáš 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Filipovský Vojtěch x Vondrovský Tomáš 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Jaroš Daniel x Filipovský Vojtěch 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Milý Vladimír x Filipovský Vojtěch 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Filipovský Vojtěch x Tušková Hanka 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Topič Jan x Filipovský Vojtěch 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Stehlík Martin x Jaroš Daniel 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Jaroš Daniel x Jedlička Petr 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Jaroš Daniel x Kadeřábek Tomáš 30.4.2018 Odehráno 5:5
2. Jaroš Daniel x Pavlík Tomáš 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Jaroš Daniel x Vondrovský Tomáš 30.4.2018 Odehráno 6:2
2. Jaroš Daniel x Milý Vladimír 30.4.2018 Odehráno 6:1
2. Tušková Hanka x Jaroš Daniel 30.4.2018 Odehráno 6:4
2. Topič Jan x Jaroš Daniel 30.4.2018 Odehráno 4:6
2. Kokeš Michal x Jaroš Daniel 30.4.2018 Odehráno 6:4
2. Milý Vladimír x Jedlička Petr 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Jedlička Petr x Tušková Hanka 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Jedlička Petr x Topič Jan 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Jedlička Petr x Stehlík Martin 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Jedlička Petr x Kokeš Michal 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Jedlička Petr x Kadeřábek Tomáš 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Pavlík Tomáš x Jedlička Petr 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Vondrovský Tomáš x Jedlička Petr 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Kadeřábek Tomáš x Pavlík Tomáš 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Vondrovský Tomáš x Kadeřábek Tomáš 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Milý Vladimír x Kadeřábek Tomáš 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Kadeřábek Tomáš x Tušková Hanka 30.4.2018 Odehráno 6:0
2. Kadeřábek Tomáš x Topič Jan 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Kadeřábek Tomáš x Stehlík Martin 30.4.2018 Odehráno 6:1
2. Kadeřábek Tomáš x Kokeš Michal 30.4.2018 Odehráno 4:6
2. Tušková Hanka x Kokeš Michal 30.4.2018 Odehráno 0:6
2. Kokeš Michal x Topič Jan 30.4.2018 Odehráno 6:1
2. Kokeš Michal x Stehlík Martin 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Pavlík Tomáš x Kokeš Michal 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Vondrovský Tomáš x Kokeš Michal 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Kokeš Michal x Milý Vladimír 30.4.2018 Odehráno 6:2
2. Pavlík Tomáš x Milý Vladimír 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Milý Vladimír x Vondrovský Tomáš 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Milý Vladimír x Tušková Hanka 30.4.2018 Odehráno 6:1
2. Topič Jan x Milý Vladimír 30.4.2018 Odehráno 6:3
2. Stehlík Martin x Milý Vladimír 30.4.2018 Odehráno 3:6
2. Pavlík Tomáš x Tušková Hanka 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Topič Jan x Pavlík Tomáš 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Pavlík Tomáš x Stehlík Martin 30.4.2018 Kontumace domácích ?
2. Vondrovský Tomáš x Pavlík Tomáš 30.4.2018 Kontumace hostů ?
2. Stehlík Martin x Vondrovský Tomáš 30.4.2018 Odehráno 1:6
2. Tušková Hanka x Stehlík Martin 30.4.2018 Odehráno 5:5
2. Stehlík Martin x Topič Jan 30.4.2018 Odehráno 5:5
2. Tušková Hanka x Topič Jan 30.4.2018 Odehráno 2:6
2. Topič Jan x Vondrovský Tomáš 30.4.2018 Odehráno 6:0
2. Vondrovský Tomáš x Tušková Hanka 30.4.2018 Odehráno 6:3